Програм активности за време трајања Дечје недеље
од 2. октобра до 8. октобра 2023. године у
ОШ „Миодраг Миловановић Луне“,ИО Рибашевина

Дечија недеља посвећена је унапређивању подстицајног, здравог и безбедног окружења у којем деца могу развијати све своје потенцијале. Ове године посебна важност се посветила
развоју емпатије, вршњачке и међугенерацијске солидарности и даљој изградњи сигурног друштвеног окружења које подржава вредности толеранције. Стога је ове године, Дечија
недеља била обележена под слоганом:

„ ВЕЛИКО СРЦЕ ДЕЦЕ СРБИЈЕ “

Дечија недеља, представља најзначајнији национални догађај посвећен деци. Ова манифестација омогућава уједињење свих друштвених актера у циљу трајног унапређења положаја деце. Дечија недеља се сваке године дочекује уз велику радост, представљајући највеселију седмицу у годишњем календару. Ове године, Дечија недеља је посвећена развоју емпатије и солидарности. Овај процес, који обухвата и развијање толеранције, важан је на различитим нивоима – у породици, школском окружењу и друштву у целини. На тај начин се ствара темељ за неговање солидарности међу децом, како унутар вршњачке заједнице, тако и међу генерацијама. Дечија недеља, као најзначајнија национална манифестација посвећена остваривању дечијих права, пружа савршену прилику за промоцију значаја солидарности и емпатије као кључних принципа за остваривање права детета у нашем друштву
Циљеви „ Дечје недеље“ су били :
-скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
– указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце, и остваривању њихових права;
– презентација до сада постигнутих резултата;
– указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;
– подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права, и оптимални развој сваког детета;
– промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
– покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права;

– скретање пажње деци на њихова права и одговорности, важност дружења, неговања бриге, подршке и љубави не само за своје најмилије и пријатеље, него за сваког човeка и живо биће, јачање вршњачке и међугенерацијске солидарности и комуникације.
Програм остваривања Дечје недеље је био следећи:
Понедељак 2. октобар -Представљање садржаја и циљева Дечје недеље ( Права детета- Буквар дечјих права Љубивоја Ршумовића);
Уторак 3. октобар – Негујемо љубав за сваког човека и живо биће; (Исписивање речи од природног материјала у школском дворишту:шишарке,лишће,цвеће,кестење …)
Среда 4. октобар- Деца- деци ! ( Размена и поклањање ручно прављених честитки са порукама пријатељства, другарства,љубави…)
Библиотечка секција – Правимо обележиваче за књиге ! ( Прављење обележиваче за књиге и поклањање другу из матичне школе или других издвојених одељења);
Четвртак 5, октобар – Седница Ученичког парламента- „Активна улога вршњачких тимова школа у развоју емпатије и солидарности“
Петак 6. октобар- Изложба ликовних радова на тему: Велико срце деце Србије ( Изложба аутопортрета свих ученика наше школе у холу школе);
Носиоци реализације свих активности предвиђених програмом Дечје недеље су били наставници разредне наставе, наставници српског језика, ликовне културе и школски
библиотекари.

IMG_20231004_104149 IMG_20231004_104236 IMG_20231004_110028 IMG_20231006_130454 IMG-3ea19fe9eaeb71de3ee37f70102acb4e-V IMG-92e1ad92a09ff309f572ba3e7fa54368-V IMG-ca61aeb7b465ce0f0d939cdc79df5611-V IMG-f98f1a72fb28ead830ffa7181d5c6f41-V

Марица Вукић,учитељица