Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава се сваке године, последње среде у фебруару, под називом Дан розе мајица. Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања одржали су радионице у  матичној школи и издвојеним одељењима са циљем промовисања поштовања различитости, толеранције, емпатије, развијање ненасилне комуникације и ненасилно решавања конфликата.
Наши ученици су се прикључили данашњем глобалном подизању свести о важности превенције насиља у школама кроз радионице, израде паноа, решавање квиза и писањем порука о пријатељству.

Чланови тима:
Ана Словић
Јелена Чанчаревић
Данијела Даничић
Радосав Остојић
Давор Јовановић