Дан школе обележен је пригодним програмом и у Издвојеном одељењу у
Рибашевини. Рециталима, песмом и драмским скечевима из школског живота ученици су
присутне подсетили да дух пролећа, радости и пријатељства и даље у свакој школи живи.
Својим глумачким способностима и реторичким вештинама доказали су са су током
школских дана сви избори оптимизма отворени, сан стављен изнад истине и љубав изнад
живота. Сваки оквир је узак, а свака се препрека даје прескочити. Сваки је закон тиранија,
а свака је идеја утопија.
Приредби је претходила традиционална замена улога наставник – ученик. Ученици
су са великим одушевљењем прихватили да се бар на један дан нађу са друге стране
катедре.

IMG_20220421_105832 IMG_20220421_110357 IMG_20220421_110611 IMG_20220421_111114 IMG_20220421_111248

Мирко Вукић
Марица Вукић
Филип Миловановић
Јасмина Ковачевић
Никола Продановић