Дечјe недељe  се ове године одржала у периоду од 5. до 9. окробра 2020. године, у складу са тренутном ситуацијом. Обележена  је под слоганом  „Подељења срећа, два пута је већа“ !

Школска библиотека је организовала радионице у матичној школи и свим издвојеним одељењима, у којима је кроз интерпретацију дечјих песама и музичкој пратњи, промовисала значај другарства и толеранције као и потребу за образовањем, културом и спортом.

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

                                                                      Библиотекари:

                                                                      Ненад Божић

                                                                     Ана Словић