Ученици и наставници Издвојеног одељења у Луновом Селу Дан школе обележили су низом активности. Током радне недеље реалзоване су спортске игре у којима су учествовали сви ученици школе. На радост свих ученика реализована је замена улога ученик – наставник. Реализована је и активност на тему ,,Учитељи кроз историју школства у Лужничкој
долини“. Била је ово прилика да се ученици упознају са почецима школства и првим учитељима у свом крају, при чему је значајно да се ти почеци везују за 19. век, а међу оснивачима школа и ширења писмености налазе се презимена која данас носе неки наши ученици.
Кроз ове активности ученици су се дружили, развијали међусобно поштовање, нашли се у туђим ципелама и , наравно, уживали.