Ардуино је физичко – рачунарска платформа отвореног кода. Хардвер се састоји од једноставног отвореног хардверског дизајна, а софтвер од развојног окружења који чине стандардни компајлер и bootloader који се налази на истој плочи. Помаже ученицима у разумевању основа програмирања и аналитичких компетенција везаних за решавање проблема.

IMG_20211221_135647IMG_20211220_105925IMG_20211220_104106