Ученици првог циклуса образовања и васпитања и предшколци заједно са својим учитељицама и васпитачицом вредно су радили на уређењу школског простора, како на редовним часовима тако и кроз ваннаставне активности и остале облике образовно-васпитног рада. Кроз реализаију пројеката: ,,Упознај свој завичај да би га заволео”, ,,Од семена до плода”, тематских дана посвећених пролећу, угледних часова дошли смо до богатог и разноврсног материјала који красе наш хол, ходнике и учионице. Захваљјемо се родитељима који су пружили несебичну помоћ у прикупљању изложеног материјала.

IMG_20210423_102313_resized_20210423_052204957 IMG_20210423_102335_resized_20210423_054848792 IMG_20210423_102345_resized_20210423_052206871 IMG_20210423_102355_resized_20210423_054850529 IMG_20210423_102409_resized_20210423_052209965 IMG_20210423_102426_resized_20210423_052207810 IMG_20210423_102431_resized_20210423_052204081 IMG_20210423_102457_resized_20210423_054852897 IMG_20210423_102625_resized_20210423_052205862 IMG_20210423_102929_resized_20210423_052208579 IMG_20210423_102955_resized_20210423_052202745 IMG_20210423_103223_resized_20210423_052212010 IMG_20210423_103243_resized_20210423_052210992 IMG_20210423_103255_resized_20210423_054847557

Учитељице: Марица Вукић и Марина Цвијетић и  васпитачица Слађана Спарић