Ове године Дечија недеља обележена је под слоганом „ Шта детету треба да расте до
неба!?“.
Ученици у Трнави реализовали су је низом активности. Разговарали су о дечијим правима,
писали поруке другарства и поштовања, прaвили пано. У оквиру библиотечке радионице
рецитоване су песме и додељен беџ ученици првог разреда.
Сунчане дане у току протекле недеље користили смо за цртање кредама у боји по
школском игралишту и за спортске активности.
Ученици првог разреда је уручен шеширић са слоганом одржавања Дечије недеље.
Ово је само један део активности који указује на одговорност породице, школе и државе у
заштити деце и остваривању њихових права.

Ана Словић
Јасмина Драшковић