ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

Издужена котлина око реке Лужнице, због чега је названа Лужничка долина (у средњем веку Лужничка Жупа) је простор на коме се налази наша школа. На том простору су смештена четири села: Луново Село, Каран, Рибашевина и Трнава. Положај Лужничке долине у смислу повезаности и удаљености од најближих градова је доста повољан јер је геометријски центар долине село Каран (где је смештена матична школа), скоро подједнако удаљен од Ужица, Пожеге и Косјерића – око 15 км, и са тим градовима овај простор је повезан квалитетним путевима.

Историја школства у овом крају је веома дуга. Везана је за једини преживели средњоевропски споменик у ужичком крају, каранску Белу цркву, која је представљала просветни центар.

Први учитељ у Каран долази 1836. године, а школа непрекидно ради већ 144 године, тј. од 1868. године.

Специфичност простора условио је да на малој међусобној удаљености настану четири школе – у сваком селу по једна, с тим што је у Трнави четворогодишња. Те школе један дужи период раде самостално, а 1978. године се интегришу под именом „Миодраг Миловановић – Луне“ и тако функционишу и сада. Матична школа је у Карану, а остале три су издвојена одељења.

Школске зграде у Карану и Рибашевини су идентичне, саграђене 1971. године по узору на тадашње шведске стандарде, док су зграде у Трнави и Луновом Селу старије. Генерално гледано, све школе имају довољно ученичког и кабинетског простора, асфалтиране спортске терене и велика школска дворишта пуна зеленила.

Уз реализацију наставног плана и програма и свих других облика васпитно-образовног рада школа се активно укључује у све културне манифестације које се одржавају у Лужничкој долини: Одзиви Пауну, Духовне вечери у каранској Белој цркви, Луновачка моба…

У складу са Локалним акционим планом за младе и финансијску подршку Управе града Ужица, у селу Рибашевина организује се Омладински летњи камп.