На часовима Грађанског васпитања ученици петог и шестог разреда из школе у Карану и из школе у Рибашевини,спровели су анкетирање из области грађанског активизма. Тема анкетирања била је „ Прилагођеност ученика новонасталој ситуацији у току ванредног стања“. У анкетирању је учествовало 30 ученика .

Од увођења ванредног стања школе су прешле на наставу на даљину путем различитих апликација и преко канала РТС-а, кретање је ограничено, могућност да се виде са вршњацима је такође ограничена.

На основу података које смо добили наведеним анекетирањем ученика дошли смо до закључка да је већина њих за вирус корона сазнала преко телевизије (75%), мањи број преко интернета (10,7%), а само 7,2 % од родитеља. Главни извор информација о пандемијије и даље телевизија (76,7%).

На питање шта им највише недостаје за време ванредног стања, највећи број ученика је изјавио да су то другари ( 77,4%), а затим слобода кретања ( 22,5%).

Ученици на првом месту брину за здравље чланова породице (83,8%) и до када ће да траје ова ситуација (13%).

Бриге и стрепње најчешће деле са родитељима (67,7%), а затим и са браћом или сестрама (22,6%).

Што се тиче наставе на даљину, мало мање од половине ученика изјаснило се да је сарадња са наставницима одлична (44,8 %) или задовољавајућа (37,9), док нико није сарадњу окарактерисао као лошу.

Исти проценат ученика (40,3%) се  изјаснио да им је помоћ око наставе потребна  повремено, односно ретко.

Ученицима највише проблема прави настава која се одвија преко канала РТС-а јер је пребрза, а немају коме да се обрате ако им нешто није јасно, а 8,6% ученика је као проблем истакло слабу интернет везу.

Највећу помоћ при учењу ученици добијају од старијих сестара и браће (52%), а затим од родитеља (44%).

Наставница грађанског васпитања

Слађана Николић