ТЕМАТСКИ ДАН У ТРНАВИ

22. јануара  2016.  у Трнави   је одржан тематски дан на тему „ Свети Сава“. Предвиђене активности су реализоване код ученика 2.  и 4. разреда  уз договор и припрему  учитељице Јасмине Драшковић  и наставника верске наставе  Радосава Остојић.

Наставник Радосав Остојић је на првом часу упознао и проширио знање ученика  са животом и делом  Светог Саве.

Други час је планиран за српски језик. Ту су ученици на основу задужења и припремљених наставних листића говорили о Светом Сави  у песми и причи. Рецитоване су и анализиране песме о Светом Сави. Изведен је драмски текст „ Четворе очи“. Знање ученика о Светом Сави у текстовима  проверено је низом питања у завршном делу часа.

Ово је био и угледни час.

На часу математике ученици су рачунали предвиђене  задатке и „ помагали“ Растку, Стефану и Вукану  да реше дате примере.
О борилачким вештинама у време Немањића  говорили смо на часу физичког васпитања. Дата су објашњења везана за мачевање и употребу лука и стреле. Тематски дан смо завршили  часом одељењског старешине где смо  припремали  програм  поводом прославе школске славе.

Активности планиране и реализоване  тематским даном донеле су следеће новине у раду:
тематски приступ у планирању наставних садржаја, тимски рад наставника током
планирања наставних садржаја, евалуација часова кроз задовољство ученика на часу и
задовољство наставника реализацијом часа, заједничка презентација радова и
проширивање знања о датој теми са различитих аспеката  и  флексибилнији приступ организацији наставе.

Јасмина Драшковић