ДВА-ТРИ КЛИКА ДО ПРАВИХ ИНФОРМАЦИЈА

 

Сарадња наставника и коришћење савремених метода рада у раду са ученицима, уз помоћ нове модерне технологије, доприноси задовољавању не само образовних, већ и ширих потреба и интересовања ученика.

Већ другу годину заредом, на часовима Информатике и рачунарства, са ученицима седмог разреда реализујемо информатичко-библиотечке радионице о употреби електронских сервиса и то у циљу самосталног проналажења, селектовања, класификовања и повезивања информација у функционалну целину. Ученици се на практичан начин упознају са функционисањем Кооперативног онлајн библиографског система (COBISS.SR) и Узајамног каталога (COBIB.RS), као и са начинима приступа Антологији српске књижевности( АСК) и СЦИиндексу.

Још једном смо се уверили да оваквом организацијом наставе ученици лакше прихватају неминовност овладавања вештином претраживања електронских сервиса и брже увиђају предности које им базе отвореног приступа пружају( не морају да моле за помоћ, брже долазе до жељене литературе).

Виолета Ракић, Слађана Марковић