Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у току првог полугодишта школске 2017/2018. године реализовао је едукативне радионице са циљем  превенције насиља међу ученицима.Радионице су реализоване у свим одељењима од првог до осмог разреда.

15.марта 2018.године чланице Тима у сарадњи са ученицама осмог разреда Издвојеног одељења у Луновом Селу, организовале су и пред ученицима извеле  краћи драмски текст са циљем да се види како су ученици разумели сам појам насиља. Тема драмског текста је Како приступам проблему. Ученице су стављене у две ситуације. Прва ситуација осликава понашање ученика који олако упадају у конфликте са вршњацима, а да пре тога не провере информације које стижу до њих, и тако постају насилни. Друга ситуација показује како се неспоразум може решити отвореним  разговором и тако избећи насиље.

Након драмског приказа, разговарано је са присутним ученицима. Из разговора је закључено да су ученици разумели шта је насиље, као и то да се сваки проблем са вршњацима може решити разговором.

20180315_10040920180315_100502

20180315_10052120180315_100305

Тим за заштити деце од насиља