Уређујемо школско двориште-садимо цвеће !
Ученици млађих разреда Издвојеног одељења из Рибашевине заједно са својим учитељицама и васпитачицом радили су на реализацији пројекта ,,Уређујемо школско двориште –садимо цвеће.“
Велику и несебичну подршку пружили су нам родитељи који су учествовали у прикупљању материјала и садница.
Школска зграда у Рибашевини саграђена је 1971. године по узору на тадашње шведске стандарде. Захваљујући реализованом пројекту у протеклом периоду, реновирана је школска зграда (обновљена фасада, окречене учионице и замењени подови ).
Инспирисани претходним дешавањима, одлучили смо да и даље радимо на уређењу школског простора, овог пута школског дворишта. Школско двориште у Рибашевини је пространо, равно са доста травнатих површина и великим спортским тереном.
Циљеви пројекта су:
 уређење школског дворишта: сађење нових засада цвећа, постављање нових клупа и канти за смеће, одржавање травнатих површина ;
 стварање пријатног амбијента за боравак, игру и дружење ученика;
 активирање родитеља, ученика и наставника да дају свој допринос како би настао пријатнији простор за рад;
 задовољење потреба ученика за стицањем нових знања, рекреацијом и социјализацијом;
 позитиван утицај на локалну заједницу за развијање потребе уређења ваншколског простора;
 подизање еколошке свести и правилног односа према природном окружењу што већег броја становника локалне заједнице;
Пројекат је текао кроз неколико етапа:
1. Едукација ученика–упознавање ученика са врстама цвећа, украсног биља и жбуња и условима њиховог гајења;
2. Ми као-пејзажне архитекте ! -ученици су ликовним путем давали своје предлоге и идеје за начин уређења школског дворишта.
3. Усвајање коначног решења! -усклађивање жеља са могућностима и избор најприхватљивијих идеја .
4. Позивамо родитеље да нам се придруже ! -на заједничком родитељском састанку упознали смо родитеље са идејама и циљевима нашег пројекта и осмислити акције за прикупљање садног материјала;
5. „ Ми радимо- ми садимо…“ -заједничка акција ученика, родитеља и наставника на
уређељу школског дворишта;
6.„ Ширим руке кроз простор и грлим ватру биља…“
Паун Петронијевић- уследио је константан рад на одржавању, допуњавању и
неговању биљака;
У току ове школске године наставићемо на даљeм уређењу и прикупљању идеја и
материјала зa улепшавање простора у коме радимо.
– Носиоци пројекта:
Марина Цвијетић, професор разредне наставе, руководилац пројекта
Марица Вукић , професор разредне наставе
Слађана Спарић, васпитачица у ППП

slika-5-marina-projekat slika-4-marina-projekat slika-3-marina-projekat slika-1-marina-projekatslika2-marina-projekat