У прилогу је допис о промени календара образовно-васпитног рада за период када је планиран пролећни распуст у основним и средњим школама

Допис о промени календара образовно-васпитног рада