Спортска недеља кроз коју се афирмише спорт и здрав начин живота као приоритет у одрастању здравог бића обележена је и у ИО Рибашевина од 16.12.2019.  –   22.12. 2019.низом активности. Елементарне игре, фудбал, између две ватре, полигони и штафетне игре допринеле су стварању позитивне атмосфере и развијању такмичарског духа као и јачању свести о потреби свакодневног вежбања.

IMG_20191217_105125-1 IMG_20191217_105205 IMG_20191217_111429 IMG_20191226_104131

Учитељице: Марица Вукић и Марина Цвијетић