Тематски дан

ИО Рибашевина

Разред : II и IV

Тема: Нова година

Учитељица: Марина Цвијетић

1.час- Српски језик

-2. разред- ,, Моје жеље у Новој години“,говорна вежба (вежбање);

– 4. разред – ,,Новогодишња песма“, Мира Алечковић ( обрада);

2.час- Математика

– 2.разред – Множење бројевима 2, 3, 4, 5 и 10 (утврђивање);

– 4. разред – Сабирање и одузимање у скупу N (утврђивање);

  1. и 4. час – Ликовна култура

-2. разред – Новогодишња честитка (обрада)

-4.разред – Новогодишњи украси (обрада)