Током марта одржане су библиотечке радионице са ученицима трећег и четвртог разреда у којима су се ученици упознавали са енциклопедијама, атласима, речницима, приручницима и лексиконима.

Циљ је био да ученици науче како да користе речнике, да пронађу задату реч и одређени појам или занимљивост у енциклопедији.

Нарочиту пажњу ученицима привукли су необични појмови из свакодневног живота, историје, уметности и природне појаве.

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

 

                                                                                                       Библиотекари:

Слађана Миловић

                                                                                                         Ана Словић

                                                                                                         Ненад Божић