Угледни час

 Час одељењског старешине -1.  и 3. разред- ИО Рибашевина

Наставна јединица: Занимања

Учитељица: Марина Цвијетић

Уоквиру Програма професионалне оријентације за ученике разредне наставе  предвиђени су посебни часови у оквиру којих се тај програм остварује. Поред часова Српског језика, Ликовне културе, Света око нас ,Природе и друштва кроз које провлачимо садржаје професионалне оријентације већа пажња овим садржајима посвећена је на часовима Одељењског старешине.

IMG-9e2a0d2aa89aa32bf56f3aad5669705a-V IMG-15318903b1e6f495b3d5689cf01e05ca-V IMG-d7317f49e1050a157070aee0c5b556b3-V IMG-ecbafa7c7ddf709456c451c1a7788524-VIMG-31fd4631623041a9b38e42da619324f1-V