30.03.2018. године, у ИО Луновом Селу одржан је угледни час из техничког и информатичког образовања. Час је одржан у шестом разреду. Наставна јединица је била израда техничке документације у грађевинарству.

У уводном делу часа, ученица Марија Тановић, је презентовала квиз, којим су ученици показали теоријско знање о грађевинарству.

У главном делу часа, ученици су практично, на рачунару радили техничку документацију, при том показујући своја знања у раду са програмима Google SketchUp, Envisioneer Express и Microsoft Office Visio.

У завршном делу часа ученици су презентовали своје радове, а сви заједно смо коментарисали и оцењивали.

Заједнички утисци свих присутних на часу,  је  да је градиво шестог разреда врло забавно и креативно за ученике.

Угледни час ТИО сл.3 Угледни час ТИО сл.2 Угледни час ТИО сл.1

Предметни наставник   Виолета Ракић