Дана 15.03.2018.године одржан је Угледни час у 4. разреду- Каран

Наставна јединица „Мрав добра срца“ реализована је у оквиру једног школског часа у складу са Наставним планом и програмом. Пре часа извршена је когнитивна припрема ученика за час. Коришћене су различите методе учења: текстуална и дијалошка. Час смо отпочели разговором о разликама међу људима, а потом је уследила драматизација текста. На часу сам развила једну коооперативну ситуацију учења. Наиме, међусубно се допуњујући и дајући различите одговоре имали смо сукобе мишљења ученика из којих смо извукли одређене закључке. Нарочито сам кроз вербалну комуникацију усмерила пажња на то да код ученика развијем културу говорног изражавања. Јако је важно да сам начином обраде наставне јединице допринела социјализацији ученика, развијању толеранције и међусобном уважавању.

ugledni cass slike sa uglednog casa ugledni cas

                                                                                                                                               Весна Вукић Јелић