Дигитални правопис за све нас
Септембар у школи увек је посебан. Док прваци крећу у савладавање елементарне писмености, за њихове старије другаре септембар је прави тренутак да обележе Међународни дан писмености. На Часовима одељењског старешине, Информатике и рачунарства и на часовима Српског језика, реализоване су библиотечке радионице у циљу упознавања ученика са улогом обележавања Међународног дана писмености и самом улогом писмености у развоју човечанства и сваког човека понаособ.
На самом почетку дефинисана је писменост као вештина, темељно људско право, али и као механизам за остваривање других људских права. Након тога, осврнули смо се на значење појма писмености пре само сто година (познавање слова, савладано читање и писање) и упоредили га са данашњим значењем. Излиставањем врста писмености ученици су дошли до закључка да писменост савременог доба подразумева:основну, функционалну, визуелну, медијску друштвену, информациону, информатичку и дигиталну писменост.
Оно што је заједничко за сва времена је улога буквара у описмењавању. Управо из тих разлога осврнули смо се на историју српског буквара до данас.
Дигитална писменост је незаобилазни сегмент у комуникацији савременог човека. Кроз разговор са ученицима, на духовит начин како то само деца умеју, наметнуо се закључак да се ми „полако враћамо на сликовно писмо“, мислећи, на пример, на употребу смајлића у препискама, као и да ретко обраћамо пажњу на поштовање правописних норми на друштвеним мрежама. Закључак се сам наметнуо: морамо радити на дигиталној култури, а основа тога је правопис.
Кроз разнолике језичке вежбице, на примерима из реалне комуникације, изведенo je основно правило дигиталног правописа: Као што „спејс“ користимо за размак између речи, потребно је да га користимо пре или после знакова интерпункције.
Правила за коришћење размака
Размак се користи:
 После тачке, узвичника, упитника, две тачке, три тачке, тачке зареза
 Пре отвореног и после затвореног наводника
 Пре отворене и после затворене заграде
(Напомена: Ако после затворених наводника или затворене заграде стоји још један знак интерпункције, не иде размак)
 Ако косом цртом раздвајамо две речи, не користи се размак
 Ако косом цртом раздвајамо фразе од неколико речи, користи се размак
 Ако средњом цртом раздвајамо делове реченице, размак се користи и пре и после
 Ако је средња црта спојница, користи се без размака
Употреба великих слова у куцању
Ако куцате све великим словима, то је као да вичете на саговорника.
Извор:

Буквари код Срба


http://www.istokpavlovic.com/blog/digitalni-pravopis/

Dan pismenosti
Слађана Марковић, школски библиотекар