У нашој школи је обележен Међународни дан матерњег језика. Ученици су имали прилику да се упознају са Завештањем Стефана Немање о језику који је подстакао разговор вођен о потреби и значају познавања, правилне употребе, односно неговања речи и израза матерњег језика, те унапаређењу и очувању вредности које он представља. У том смислу, закључено је да стране речи не треба користити уколико постоје српски изрази којима се могу исказивати жељени појмови. Након разговора, ученици су били мотивисани за учешће у радионицама чији је циљ био управо да се за примере речи и израза страног порекла пронађу одговарајуће у матерњем језику. Показало се да они успешно владају домаћом и страном лексиком, али и да је неопходно даље богађење речника и истрајнији рад на неговању језичке културе, за шта је основни предуслов подстицање читалачких навика.

4 5 7-2 6