У оквиру наставног предмета Свет око нас, на тему Саобраћај,  ученици првог разреда су се упознали са основним понашањем и правилима која треба да поштују као учесници у саобраћају, како би безбедно  долазили и одлазили из школе.

img_1492 img_1494

Овој наставној теми претходиле су припреме на часовима слободних активности и часу одељењског старешине где су ученици заједно са учитељицом учествовали у изради саобраћајног полигона за децу. Прављени су семафори, саобраћајни знакови, пешачки прелази, донесена возила и сви реквизити за израду костима саобраћајног полицајца. Ученици су са нестрпљењем ишчекивали учење како да се у симулираним условима понашају у саобраћају са циљем да стекну основна знања и вештине из саобраћајних прописа. Недељу дана, у адаптираној учионици, су кроз бројне активности усвајали знања о безбедности и правилном понашању у саобраћају у различитим ситуацијама:  како безбедно да пређу улицу на пешачком прелазу; прелазак улице ван обележеног пешачког прелаза; прелазак улице где има семафор и где га нема; трчање и играње на коловозу; игре лоптом у близини коловоза; прелажење улице испред возила и низ других импровизација из којих су ученици изводили закључке о избегавању опасности и уочавали везе између узрока и последица у опасним ситуацијама.

img_1491 img_1490

У току свих активности, прваци су уживали уз звуке песме „Хеј, другари, полицајци!“ из музичке радионице наше истакнуте уметнице Мари Мари и осталих извођача дечјих нумера о саобраћају.

У циљу повећања степена безбедности, ученицима је приказан едукативни филм „Пажљивкова правила у саобраћају“ у ком је на начин примерен дечјем узрасту, указано на све незгоде које у саобраћају вребају. Ученици су пажљиво гледали и слушали ову пројекцију након чега су уследила квиз питања по групама и проглашење победника што је додатно мотивисало најмлађе за активно учествовање у раду.

img_1489 img_1485

Захваљујући часовима организованим на овај начин, у којима се остварује принцип очигледности, ученици на динамичан и занимљив начин више уче увиђањем, истраживањем и решавањем проблема. Осим тога што изазивају задовољство и већи степен креативности, код ученика се подстиче мобилност, мисаона активност и развија се интересовање за самосталан рад што је снажна подлога самообразовању.

Професор разредне наставе

Данка Јовановић

ОШ „Миодраг Миловановић Луне“ Каран

img_1483 img_1479 img_1471