Током новембра и децемба 2016. године, у просторијама наше школе, у оквиру пројекта НПУ „ Знање је имање“, библиотекарка Биљана Давидовски реализије информатичку обуку за заитересоване мештане.