Од школске 2016/2017. године, ученици наше школе похађају моделаско- макетарску секцију. На овој секцији ученици усвајају знања из области моделарства и макетарства. Конкретно, ученици су израђивали моделе формуле 1, макете кућа, макете саобраћајних знакова, раскрсница,моделе ракета.
На овим часовима ученици усавршавају знања стечена на часовима техничког и информатичког образовања и проширују их повезујући теорију са праксом.

IMG_20170512_134547 IMG_20170217_084903 IMG_20170217_084911 IMG_20170503_134324 IMG_20170508_130507 IMG_20170512_134337maketarska sekcija
Виолета Ракић