2.06.2017. године, у ИО Луново Село, одржан је угледни час из техничког и информатичког образовања, у 7. разреду.
Ученици су радили практичан рад- израда модела држача за лемилицу.
У уводном делу часа једна група ученика је обнављала градиво кроз презентацију, коју су сами израдили. У главном делу часа ученици се деле у три групе, добијају технички цртеж модела који треба да израде, водећи рачуна о редоследу алгоритма израде модела, као и о средствима заштите на раду.
Сваки ученик у оквиру групе је имао свој део задатка.
На овим часовима ученици уче да развијају смисао тимског рада, као и да повезују усвојена теоријска знања са практичним.

IMG_20170602_125202 IMG_20170602_125210 IMG_20170602_125221 IMG_20170602_130856 IMG_20170602_131216 IMG_20170602_131513
Виолета Ракић