Учитељица Весна Вукић Јелић одржала је угледни час из предмета Свет око нас, а наставна јединица је обрађена на тему “Материјали”. На часу су примењени принципи пројектне наставе, односно оријентисаност на исходе учења, што се успешно примењује у раду са ученицима првог разреда.

Угледни час је остварио циљеве и задатке који се тичу стицања знања о основним врстама материјала и препознавања у окружењу и њиховој основној намени. Развијање интересовања и спремности за очување природе и рационалној потрошњи  материјала, такође је један од исхода који су постигнути на часу, као и подстицање истраживачког духа ученика и овладавање новим вештинама.

Ученици су показали велику спремност за учење и примену знања, а креативност, сарадња и јединство у раду дали су посебан квалитет часу. Томе у прилог говоре и ученички  уметнички радови чија израда је била једна од важних активности на часу.

IMG_20190520_112022 IMG_20190521_084318 IMG_20190521_084421 IMG_20190521_084509

 

Учитељица

Вукић Јелић Весна