1. априла у оквиру прославе Дана школе реализована је замена улога ученик- наставник. Ученици су имали прилику да осете чари наставничког позива, а наставници да враћањем у ђачке клупе евоцирају успомене на ђачке дане.

Активност је реализована у пријатној атмосфери, на обострано задовољство, и  потврђено је да у нашој школи влада међусобно уважавање и поштовање.

20180427_120207 20180427_093153

Зорица Јевтовић