„Quot linguas calles, tot hominess vales.“
„Колико језика говориш, толико људи вредиш.“
У Основној школи „Миодраг Миловановић Луне“ у Луновом Селу, Карану и Рибашевини, обележен је Европски дан језика разноврсним активностима 25. и 26. септембра. Слоганом старих Латина „Колико језика говориш, толико људи вредиш“ најављене су активности наставника енглеског и руског језика, музичке културе и школског библиотекара. На самом почетку ученици су имали прилике да се кроз презентацију о Дану европских језика, подсете важности неговања и матерњег и страних језика уз уважавање постојећих културних и језичких различитости. Након тога школски библиотекар их је подсетио на фонд стране књиге који постоји у школи (од сликовница до савремених тинејџерских романа) и на велики значај који таква литература има у овладавању вештином комуникације на нематерњем језику. Поред тога, ученици су на свом паноу истакли књижевне и културне особености стваралаштва на руском језику. Уследило је читање поезије на енглеском језику, као и караоке, где су ученици имали прилике да употребе своје знање енглеског и руског језика и забаве се.
И за крај стихови који су натерали све учеснике да на трен застану и размисле … о много чему:
If
RUDYARD KIPLING
If you can keep your head when all about you Are losing theirs and blaming it on you, If you can trust yourself when all men doubt you, But make allowance for their doubting too; If you can wait and not be tired by waiting, Or being lied about, don’t deal in lies, Or being hated, don’t give way to hating, And yet don’t look too good, nor talk too wise.

Европски дан језика сл.1 Европски дан језика сл.2. Европски дан језика сл.3